Implantat

Et implantat erstatter en eller flere røtter.

Selve implantatet er en titanskrue. Titanskruen settes ned i tannbenet der den tapte roten tidligere stod.  Vi henviser deg til oral kirurg for grundige undersøkelser ved eventuelt implantatbehandling. Han avgjør om benet i aktuelle område egner seg for implantat, og setter selve implantatet.

På toppen av implantatet tilpasses en implantatkrone. Der flere røtter er erstattet av implantater kan man få en implantatbro.