Forebyggende behandling

Det er viktig å bruke tanntråd og børste tennene minst to ganger om dagen.

Sukker og syreholdig mat/drikke bør unngås så godt det lar seg gjøre.
Spør oss. Vi tilpasser hygieneopplegget individuelt for deg.