Randi Rognlien Oftebro

Innkjøpsansvarlig. Har jobbet som tannlegeassistent hos Tannlegene Berg siden 2017.

Innkjøpsansvarlig.
Har jobbet som tannlegeassistent hos Tannlegene Berg siden 2017.