Ingrid Graff Brække

Regnskap og IT-ansvarlig. Har jobbet som tannlegeassistent hos Tannlegene Berg siden 2002.

Regnskap og IT-ansvarlig.
Har jobbet som tannlegeassistent hos Tannlegene Berg siden 2002.