Jørgen Johan Berg

Medlem av Norsk Tannlegeforening. Uteksaminert tannlege fra Odontologisk fakultet, 1990. Innehaver av Tannlegene Berg siden 1992.

Medlem av Norsk Tannlegeforening.
Uteksaminert tannlege fra Odontologisk fakultet, 1990.
Innehaver av Tannlegene Berg siden 1992.